Stavební činnost

výstavba a rekonstrukce rodinných domů

výstavba a rekonstrukce bytových domů

výstavba a rekonstrukce budov občanské vybavenosti

Projekční činnost

vypracování architektonických studií
vypracování projektové dokumentace

3D vizualizace

Inženýrská činnost

autorský a technický dozor
koordinátor bezpečnosti práce na stavbě

zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení